Productaansprakelijkheid

Vanzelfsprekend zorgt u ervoor dat uw product degelijk en veilig is, maar toch kan er altijd iets mis gaan. Als producent of leverancier (in de ruimste zin van het woord, dus in bepaalde gevallen ook als importeur!) kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel, ontstaan door mogelijke gebreken aan het product.

Als bedrijf kunt u uw aansprakelijkheid tot zekere hoogte beperken, door u aan de regels te houden. Ongetwijfeld stuurt u uw voorwaarden met elke nieuwe offerte mee, maar wist u bijvoorbeeld ook dat u ze elk jaar opnieuw aan uw bestaande klanten dient te sturen? En dat u verplicht bent ze op uw website te plaatsen?

Een ander punt van aandacht is het spanningsveld tussen uw leveringsvoorwaarden en de inkoopvoorwaarden van uw afnemer. Veel bedrijven hanteren eigen inkoop- en verkoopvoorwaarden. Die van de leverancier kunnen aanzienlijk verschillen van die van de afnemer. Er kan dan een conflict ontstaan over welke voorwaarden voorrang hebben — de zogenoemde battle of the forms.

Uit onderzoek is gebleken dat 60% van de bedrijven niet juist omgaat met leverings- en inkoopvoorwaarden, waardoor deze hun rechtsgeldigheid kunnen verliezen. Verzekeraars kunnen dientengevolge weigeren de volledige schade uit te keren, waardoor uw onderneming met een forse restschade komt te zitten.

Hoe staat het met úw leveringsvoorwaarden? Zijn ze nog up-to-date? Voldoen ze aan de Nederlandse en Europese wetgeving? Verstrekt u ze jaarlijks aan uw afnemers? En weet u eigenlijk wat er precies in de verkoopvoorwaarden van uw leveranciers staat? Als laatste misschien wel de belangrijkste vraag: Is uw verzekeraar bekend met uw leveringsvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van uw leveranciers, en dekt uw polis eventuele schade die hieruit voortvloeit?

 Praktijkvoorbeelden

Import en productaansprakelijkheid
Producten, onderdelen of bijproducten die buiten de Europese Unie worden geproduceerd en door uw bedrijf binnen de EU worden geïmporteerd, worden wettelijk gezien als uw eigen productiegoederen.
De wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming leggen u als importerend bedrijf een aantal verantwoordelijkheden op, zoals het meeleveren van productinformatie en gebruiksaanwijzingen. Uw verzekeraar dient bovendien op de hoogte te zijn van al uw (voorgenomen) importactiviteiten, zodat uw productaansprakelijkheid goed geregeld is.
Met name Amerikaanse leveranciers gaan namelijk zelfs zo ver dat zij in hun verkoopvoorwaarden kunnen bepalen dat bedrijfsschade die zij zelf lijden als gevolg van een door uw bedrijf veroorzaakte schade op u kan worden verhaald. Dit geldt ook voor schade die het gevolg is van een aansprakelijkheidsclaim van de afnemer!

CE-keurmerk
Diverse in het buitenland geproduceerde producten (ook binnen de EU) dienen voor de Nederlandse markt te worden aangepast. Door het wijzigen of aanpassen van een product dat in het buitenland reeds een CE-keurmerk heeft verkregen komt deze certificering te vervallen, en moet het product opnieuw worden gekeurd. Is het product niet opnieuw CE-gekeurd, dan bestaat de kans dat uw verzekeraar een claim voor productaansprakelijkheid afwijst op grond van het feit dat het geen geldige certificering heeft.

Riscom zorgt ervoor dat u te allen tijde voor de volle honderd procent op uw leveringsvoorwaarden kunt vertrouwen.

© Riscom Risk & Insurance management | Poortersdreef 128 | 3824 DR Amersfoort | T 033-7430807 | M 06-43246061 | info@riscom.nl | webdesign ../STIJLERIJ