Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw bedrijf is aansprakelijk wanneer u of een van uw medewerkers tijdens het werk schade of letsel toebrengt aan derden. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen de materiële schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt wordt.

 Praktijkvoorbeelden

Aansprakelijkheid voor het handelen van uw medewerkers
Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor het doen en laten van uw medewerkers onder werktijd. Bijvoorbeeld: uw accountmanager loopt per ongeluk tijdens een bezoek aan een klant de glazen voordeur kapot. Naast de schade aan de deur en sponning — er moet een nooddeur komen en vervolgens een nieuwe worden geplaatst — kan er tevens sprake zijn van gevolgschade. U kunt hierbij denken aan de kosten van extra beveiliging of bewaking die moet worden ingezet wanneer de nooddeur niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet.

Aansprakelijkheid richting uw medewerkers
Van uw aansprakelijkheid ten aanzien van uw werknemers zijn vele scenario's denkbaar: van de medewerker die op de werkvloer struikelt over een losliggende elektrakabel, zijn been breekt en tijdelijk uit de roulatie is tot de complexere voorvallen waarbij de werknemer volledig arbeidsongeschikt raakt ten gevolge van bekende of (nog) onbekende risicovolle omstandigheden op de werkvloer. Uit het verleden kennen we de verhalen over mijnwerkerslongen, asbestose en schildersziekte (chronische oplosmiddelenvergiftiging), en het is niet ondenkbaar dat ook vandaag de dag nog onbekende risico's bestaan die op lange termijn tot beroepsziekten leiden. Ook voor de werkgever zijn de gevolgen groot; de wet houdt u als werkgever tot tien jaar na dato verantwoordelijk voor de schade.

Overigens bent u óók aansprakelijk als de medewerker zelf redelijkerwijs de schade had kunnen voorkomen, maar zich (ondanks uw waarschuwingen) niet aan veiligheids- of arboregels heeft gehouden. Het is en blijft uw verantwoordelijkheid!

Bedrijfsaansprakelijkheid — waarbij schade aan personen of materiële zaken is ontstaan — is nadrukkelijk iets anders dan beroepsaansprakelijkheid. Hiervan is sprake wanneer u of uw medewerker een fout maakt die rechtstreeks met de beroepsuitoefening te maken heeft, zoals het geven van een verkeerd advies, en er dientengevolge vermogensschade ontstaat.

Riscom inventariseert en analyseert de risico's die samenhangen met uw bedrijfsaansprakelijkheid, en geeft u inzicht in de oplossingen.

© Riscom Risk & Insurance management | Poortersdreef 128 | 3824 DR Amersfoort | T 033-7430807 | M 06-43246061 | info@riscom.nl | webdesign ../STIJLERIJ